2022 yil yakuni bo’yicha moliyaviy-xo’jalik faoliyatidagi sof foydaning taqsimlanishi

Aksiyadorlarga divident to’lashga

60%

Mehnat jamoasini mukofotlashga

13%

Jamiyat rivojlanishiga

11%

Kuzatuv kengashini mukofotlashga

6%

Jamiyat rezerv fondini to'ldirishga

5%

Ijroiya organini mukofotlashga

4%

Taftish komissiyasi a'zolarini mukofotlashga

1%

2022 yilda jamiyatni rivojlantirish uchun yo’naltirishga rejalashtirilgan mablag’lar birjani texnik va texnologik qayta uskunalashga, kompyuterlarni modernizatsiyalashga, jamiyat faoliyatini OAVda yoritish uchun reklama kompaniyasini o’tkazishga mo’ljallangan.