Hozirgi kunda «O’zvagonta’mir» aksiyadorlik jamiyati tomonidan sotib olingan aksiyalar mavjud emas.