Xovos

vagon deposi
O‘zR, Sirdaryo viloyati, Хovos tumani, 108200, Depovskaya ko‘cha,4 uy
(+998)67- 474-62-62
vchd-3@railway.uz

Andijon

vagon deposi
O‘zR, Andijon sh., 110016, Qayrag‘och tagi ko‘cha, 119а
(+998)74-292-22-22
vchd-5@railway.uz

Samarqand

vagon deposi
O‘zR, Samarqand sh.,103002, Go‘ro‘gli ko‘cha,11
(+998)66-229-76-84
vchd-6@railway.uz

Qo‘nq‘irot

vagon deposi
O‘zR., Qo‘nq‘irot sh., 143800, Ermagambetov ko‘cha-1
(+998)61-312-27-20
qo‘nq‘irot@uzvr.com

Termiz

vagon deposi
O‘zR., Termez sh., 733500 Sherobod ko‘cha-1
(+998)76-242-22-20
termez@uzvr.com