Ko’rsatkichlar

2018

2019

2020

2021

Hisoblangan dividentlar

0
0
72454421
139087000

To’langan dividentlar

0
0
72454421
139087000

 

Oxirgi uch yilda hisoblangan va to'langan dividendlar, shu jumladan qarzdorlik miqdori to'g'risidagi ma'lumotlar, aksiyadorlar tomonidan dividendlarni olish uchun bog'lanish ma'lumotlari va boshqa ma'lumotlar uchun quyidagi raqamga murojaat qilishingiz mumkin
(+998 90) 948 44 79