DEPOLI TA'MIR

Ta’mirlash narxlari QQSsiz (so’mda)  hisoblangan
0
Yopiq vagonlar
0
Platformalar
0
Yarim ochiq vagonlar
0
Sisternalar
0
Boshqa turdagi vagonlar

MUKAMMAL TA'MIR

Ta’mirlash narxlari QQSsiz (so’mda)  hisoblangan

0
Yopiq vagonlar
0
Platformalar
0
Yarim ochiq vagonlar
0
Sisternalar
0
Boshqa turdagi vagonlar

MUKAMMAL TA'MIRLASH BILAN XIZMAT MUDDATINI 5 YILGA UZAYTIRISH

Ta’mirlash narxlari QQSsiz (so’mda)  hisoblangan

0
Yopiq vagonlar
0
Platformalar
0
Yarim ochiq vagonlar
0
Sisternalar
0
Boshqa turdagi vagonlar

SHUNINGDEK G'ILDIRAK JUFTLIKLARINING TA'MIRI BO'YICHA

Bitta g’ildirak juftligini ta’mirlashning kutilayotgan narxi QQSsiz (so’mda)  hisoblangan
Charxlashli o'rtacha ta'mir 1451164.6
Charxlashsiz o'rtacha ta'mir 1226060.02
Charxlashli va quyishli ta'mir 2060615.26
Charxlashli joriy ta'mir 710012.67
Charxlashsiz joriy ta'mir 484908.09
Ta'mirlangan g'ildirak juftligini berilgan (davalcheskiy) xom ashyo tarzda aylantirish (podkatka) 97577.27