Korrupsiya

shaxsning o‘z mansab yoki xizmat mavqeidan shahsiy manfaatlarini yoxud o‘zga shaxslarning manfaatlarini ko‘zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanishi, xuddi shuningdek bunday nafni qonunga xilof ravishda taqdim etish.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 3 yanvardagi O‘RQ-419-sonli Qarori bilan “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi Qonun qabul qilingan.
Qonunda korrupsiyaga qarshi kurashishning asosiy prinsiplari belgilab berilgan:

qonuniylik

fuqoralar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarining ustuvorligi

ochiqlik va shaffoflik

tizimlilik

davlat va fuqarolik jamiyatining hamkorligi

korrupsiyaning oldini olishga doir chora-tadbirlar ustuvorligi

javobgarlikni muqarrarligi

«O‘zvagonta’mir” aksiyadorlik jamiyati xodimlarining

ODOB-AXLOQ KODEKSI

“O‘zvagonta’mir” aksiyadorlik jamiyatining korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha

SIYOSATI