2020 va 2021 yil 12 oy davomida «O’zvagonta’mir» AJga jismoniy va yuridik shaxslardan tushgan va nazoratga olingan murojaatlarni ko’rib chiqish natijalari to’g’risida ma’lumot

Murojaatlar natijalari